Vem äger luften på skolgården?

En konversation om offentlig konst och pedagogik med fastighetsvärd.

Hej !
Beträffande klottret på atriumgården är det helt oacceptabelt och måste bort!
-I vårt uppdrag ingår att klottersanera inom 24 timmar
-HusF har beställt  klottersanering till imorgon förmiddag 20190517.
-Har ni sanerat själva innan dess meddela oss/mig.
Återkoppla så snart som möjligt.  

 

Med vänliga hälsningar
 Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

Fastighetsvärd
Direkt: 08-XXX XX XX
Mobil: 070-XXX XX XX

Från: Lioranciené, Vilija
Skickat: den 16 maj 2019 23:00
Till: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Ämne: Kritteckning eller klotter

Kritteckning eller klotter

Hej Xxxxxx!
Jag har tagit del av en mejlkonversation angående muralmålningarna med krita på Utsäljesskolan och tror att det finns anledning till en del klarlägganden som jag med detta mejl hoppas kunna bidra med.

Jag har full respekt för att det finns många, även i skolans värld, som inte har kunskap om vad muralmålningar är eller hur denna kunskap kan förmedlas i bildundervisning. Jag har också respekt för att det finns de som inte heller har kunskap av materialvalet i det här specifika fallet, nämligen krita, och dess flyktighet.

Då man nu, med all sannolikhet i all välmening, vänt sig till dig ser jag att det finns anledning att reda ut några missförstånd.

För det första. Muralmålningar är inte klotter. Det är en konstform som funnits i alla tider. En av de mest kända muralmålningarna är Leonardo da Vincis Nattvardenhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Nattvarden.

De målningar som nu exponeras på några väggar på vår skola är elevarbeten i syfte att – genom praktik och emperi – ge eleverna i åk3 den kunskap som de behöver och har rätt till om muralmålningar. Det är en kunskap som enligt läroplanen ska förmedlas inom ämnet bild.

Vi kan förstås ha åsikter om just de här målningarna. Vi kan ha åsikter om hur kunskapen förmedlas. Vi kan – som med all konst som genom historien haft betydelse – ha skilda meningar om det är ”bra” konst eller ”dålig” konst. Om det är ”vacker” konst är eller ”ful” konst.

Det är – som alltid med konst – upp till betraktaren att avgöra.

De verk som nu, i en möjligen välmenande handling, anmälts som klotter är således elevernas konstverk och en del av undervisningen i ämnet Bild.

Det är heller inte en oviktig del av bildundervisningen. Muralmålningar har på senare tid tagit en allt större del av det offentliga rummet, inte minst i Stockholm, och som konstpedagog anser jag att det är viktigt  att i undervisningen föra ett samtal om detta och ge eleverna en förståelse och insikter också i den här konstformen. Senast häromveckan presenterades en målning på Södermalm. Du kan läsa mer om det här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/har-ar-sodermalms-storsta-muralmalninghttps://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nu-ar-sodermalms-storsta-muralmalning-klar/repsei!IAuAtlgcReihioYdevW56g/

Konst har alltid väckt reaktioner. Det är uppenbart att den här konsten också har gjort det. Konst ska väcka reaktioner.

För din kännedom kan jag meddela att eleverna har arbetat målmedveten och engagerat för att göra sina bilder så bra de förmår och efter egna tankar och förutsättningar. Jag tror att även ditt ömma hjärta kan klappa några extra slag om du ser bilderna (jag bifogar några) från när de utifrån sina noga utförda skisser låter sina muralmålningar växa fram på tegelväggarna. De var stolta efteråt.

Viktigt att påpeka är föstås att vi i samband med den här undervisningen också pratar om konst kontra klotter. Vi pratar om grafitti, en annan konstform, som tangerar detta, men som heller inte i sin definition är klotter. Jag vågar påstå att eleverna med detta har en god förståelse för vad som är vad och vilka regler som gäller för konsten i vilken form den än må uttryckas.

Viktigt att påpeka är också att dessa muralmålningar är frusna ögonblick i verkligheten. Det behövs bara en regnskur eller två för att målningarna ska upplösas i intet. Så flyktig kan konst vara.

Jag har respekt för att  fastighetsvärden, utifrån den givna informationen, inte förstår målningarna eleverna gjort. Att de tolkas som klotter och att ambitionen kring klotter är nolltolerans. Men jag önskar att man lyfter blicken något och tar barnens muralmålningar för vad det är. Jag ser att barnen skulle bli väldigt ledsna om deras målningar tas ner innan regnet, eller de själv för göra jobbet.

Om det är så att fastighetsvärden står fast vid att konsten ska bort inom 24 timmar vill jag å det ödmjukaste därför be om lite respit. I det här bildprojektet ingår nämligen att konsten ska tas bort på nästa lektion av samma elever som skapade dem. Det kommer (om inte regnet hunnit före vill säga) att ske med rent vatten och fuktig trasa den 21 och 22 maj. Då har eleverna, de här tioåringarna, sin nästa bildlektion.

För kännedom. Konsten är som tidigare nämnts skapad med krita, ett arbetsredskap som funnits i våra svenska skolor sedan mitten av 1800-talet. Det är ett redskap som till sin natur är flyktigt – och vars flyktiga egenskaper är väl kända av alla våra elever på Utsäljesskolan. Det skadar inget tegel.

Som alternativ till att lägga tid och energi på att utradera elevernas muralmålningar föreslår jag att fastighetsvärden lägger denna tid och denna energi på innerväggarna i bildsalen. Det skulle ge bildeleverna en arbetsmiljö de förtjänar, väggarna i källaren är utan tvekan värda lite av fastighetsvärdens kärlek. Det vore en välgärning och till glädje för våra skapande elever.

Mvh/ Vilija Lioranciene
Bildlärare Utsäljeskolan
Skickat från min iPad

Hej Vilia !
Jag har som fastighetsvärd ett ansvar att följa Huddinge samhällsfastigheters samt Kommunens riktlinjer beträffande fasader etc. se bilaga.
 
-Kan ej råda fast kanske man kan tänka sig att om man frågar skolledning och fastighetsägaren ifall man får   ”pryda” med teckningar/konst  på lektionsvägg eller korridorer inomhus..
 
Kan nämna att jag är förtjust i både al secco och al fresco som jag utövat på egen privat Skånegård.
 
Med vänliga hälsningar
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

Fastighetsvärd
Direkt: 08-XXX XX XX
Mobil: 070-XXX XX XX

Från: Lioranciené, Vilija [
Skickat: den 19 maj 2019 22:30
Till: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Ämne: Re: SV: Kritteckning eller klotter

Hej igen Xxxxxx!
Jag har läst kommunens riktlinjer vad gäller klotter. Det står inte ett ord om kritor i den. Däremot beskrivs sprayfärg, lack eller akrylbaserade. Det är den typ av färg som tar mycket tid att sanera och som dessutom kräver kemikalier för att få bort. Om det står det i kommunens riktlinjer för klotter.

När jag kom till skolan i fredags var barnens väggmålningar redan borta. Jag fick en stund senare veta att våra sexåringar (!) skickats ut att ”sanera” kritmålningarna på väggarna.
De var väldigt ledsna och förstod inte riktigt sammanhanget, FYI.

Om vi går tillbaka till kommunens riktlinjer om klotter. I anvisningarna står att budskap som är kränkande, diskriminerande eller sexistiska till sitt budskap ska prioriteras för sanering och skyndsamt tas bort. Elevernas kritteckningar på den grova betongen var dock varken kränkande, diskriminerande eller sexistiska. Ändå var de så bråttom att få bort.

När vi pratades vid, du och jag, i onsdags var vi överens om att vi inte ska uppmuntra barnen att klottrar på väggarna. Det är hela skolans personal överens om. Ett förslag är att vi nu tar tillfället att ge våra fina elever en dedikerad plats där de kan utöva sin kreativitet.

Det finns en utmärkt plats för muralmålningar alldeles utanför bildsalen. Väggen ser för bedrövlig ut, den behöver lite puts och en mörk bakgrundsfärg – sen kan barnen få komma med sina kritor och ge väggen nytt liv. Flyktigt javisst, men det är ju en del av grejen.

Och när vi ändå håller på och pratar fastighetsvård. Jag har ett förslag. En fin och välvårdad skolmiljö anser många vara en utmärkt grund för en klotterfri miljö. Vad tror du om att du som fastighetsvärd lägger lite tid och energi på innerväggarna i bildsalen? Det skulle ge bildeleverna en arbetsmiljö de förtjänar, väggarna i källaren (bilder bifogas) är utan tvekan värda lite av fastighetsvärdens kärlek. Det vore en välgärning och till glädje för våra skapande elever.

För kännedom: På tisdag planerar jag att låta barnen måla buddistiskt. Jag tänker att vi använder samma väggar som i veckan och samma teknik som används i så kallade buddha boards. Utgår från att det inte är några problem.

Till sist blir jag väldigt glad att du målar al secco och al fresco hemma på gården i Skåne, trevligt att vi har gemensamma intressen!

Allt gott och vänliga hälsningar!

Vilija

Från: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Till: ”Lioranciené, Vilija
Kopia: Ämne: VB: SV: Kritteckning eller klotter

Hej,
Vi på Huddinge samhällsfastigheter kan ej sanktionera teckningar på fasader !
-Se mitt råd i föregående mejl beträffande var ni kan teckna….

Med vänliga hälsningar
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

Fastighetsvärd

Direkt: 08-XXX XX XX
Mobil: 070-XXX XX XX

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *