round shapes

I am inspired by the round shapes of nature: flowers, shells, wasp nests. the rotating motion that moves thoughts from small shapes to the galaxy. The light of white porcelain, I hope convey the love of nature’s mystery.

Vem äger luften på skolgården?

En konversation om offentlig konst och pedagogik med fastighetsvärd.
Hej ! Beträffande klottret på atriumgården är det helt oacceptabelt och måste bort! -I vårt uppdrag ingår att klottersanera inom 24 timmar -HusF har beställt  klottersanering till imorgon förmiddag 20190517. -Har ni sanerat själva innan dess meddela oss/mig. Återkoppla så snart som möjligt.     Med vänliga hälsningar Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Fastighetsvärd Direkt: 08-XXX XX XX Mobil: […]

Rainy Day in Berlin

Indeed it rained when we visit friends in Berlin last spring. But we had a nice time together and we did see what’s left of the Berlin Wall. This painting is a result of that short journey. When rain makes me happy!